Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Linki

http://www.ior.poznan.pl - Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

http://piorin.gov.pl/ - Państwowa Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

http://www.chemikalia.gov.pl - Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

http://www.ilac.org - International Laboratory Accreditation Cooperation

http://www.pca.gov.pl - Polskie Centrum Akredytacji

http://www.oschrbialystok.internetdsl.pl - Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku

http://www.odr.pl – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie