Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Dni otwarte

Dnia 6 czerwca w Terenowej Stacji Doświadczalnej w Białymstoku odbyło się zorganizowane w ramach cyklu spotkań  „7 dni z IOR-em” seminarium naukowe, w którym udział wzięli przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Rolnictwa i Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Polskiego Związku Łowieckiego, Regionalnych Lasów Państwowych, COBORU, Podlaskiej Izby Rolniczej oraz studenci i profesorowie z Texas A&M University oraz Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.


Zebranych gości przywitała Pani prof. dr hab. Bożena Łozowicka - Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin - PIB, która podkreśliła ważną rolę Instytutu Ochrony Roślin – PIB w  polskim rolnictwie. IOR – PIB od ponad 60 lat dba o wysokie i dobrej jakości plony. Pani Dyrektor zaznaczyła, iż fundamentem rozwoju sektora rolnictwa jest właściwa współpraca pomiędzy wszystkimi jego podmiotami. Instytut współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Środowiska, uniwersytetami, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ośrodkami doradztwa rolniczego, firmami fitofarmaceutycznymi oraz jednostkami, których działalność związana jest z rolnictwem w Polsce i za granicą, a także rolnikami indywidualnymi.


Tego dnia zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnego Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz, które utrzymuje System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Nowoczesna aparatura badawcza oraz wysoko wykwalifikowana kadra gwarantują Laboratorium prawidłową i zgodną z wymaganiami realizację badań. W ramach drugiej części programu „7 dni z IOR-em” zostały wygłoszone trzy referaty: „Platforma Sygnalizacji Agrofagów - nauka dla praktyki rolniczej” (dr hab. Anna Tratwal, IOR-PIB), „Działania doradcze
i wdrożeniowe w zakresie ochrony upraw okopowych przed szkodnikami glebowymi” (dr Magdalena Jakubowska, IOR-PIB), „Wybrane aspekty problematyki szkód łowieckich w Polsce” (prof. dr hab. Paweł Węgorek, IOR-PIB). Podczas indywidualnych konsultacji z pracownikami naukowymi Instytutu zainteresowane osoby mogły uzyskać fachowe porady.