Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Konferencja LAPESTY

W dniu 10 kwietnia o godz. 1400 na terenie Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Białymstoku rozpocznie się konferencja zamykająca projekt pt.: "Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – LAPESTY”  który jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Cel konferencji

Celem konferencji jest podsumowanie realizacji projektu LAPESTY, zaprezentowanie osiągniętych założeń oraz przedstawienie możliwości wykorzystania nowoczesnej aparatury analitycznej do badań bezpieczeństwa żywności. Istotnym punktem programu konferencji będzie zaprezentowane szacownemu gronu gości nowych oraz zmodernizowanych laboratoriów wraz z nowoczesnym wyposażeniem oraz zapoznanie się z pracą pracowników unikalnej w skali regionu jednostki naukowo-badawczej.

Plan konferencji

 

Czwartek - 10 kwietnia 2014 r.

 

TSD Instytut Ochrony Roślin-PIB w Białymstoku,

ul. Chełmońskiego 22

1400 - 1515

Uroczyste otwarcie zmodernizowanych laboratoriów

 Hotel Podlasie

ul. 42 Pułku Piechoty 6
(dawne 27 Lipca 24/1)

1530 - 1600

Przywitanie gości

1600 - 1615

 Wykład otwierający "Jak zapewnić bezpieczeństwo żywności?" -  dr hab. Bożena Łozowicka, prof. nadzw. IOR-PIB (Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Białymstoku)

1615 - 1625

Wystąpienie przedstawiciela Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

1625 - 1635

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1635 - 1645

Wystąpienie przedstawiciela Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

1645 - 1705

Wystąpienie Dyrekcji Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego - prof. dr hab. Danuta Sosnowska, prof. dr hab. Tadeusz Praczyk

1705 - 1715

Wystąpienia zaproszonych gości

1715 - 1730

Podsumowanie - dr hab. Bożena Łozowicka, prof. nadzw. IOR-PIB (Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Białymstoku)

1730 - 1800

Pamiątkowe zdjęcie, przerwa

     1800

Uroczysta kolacja w Restauracji Lipcowy Ogród w Hotelu Podlasie w Białymstoku