Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Podlaski Zespół PDO

Prof. dr hab. Bożena Łozowicka Kierownik TSD w Białymstoku została powołana na wiceprzewodniczącą Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na lata 2019-2023.