Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Znowelizowana 17025:2018-02

Uprzejmie informujemy, że na podstawie pozytywnej oceny Polskiego Centrum Akredytacji Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz w Białymstoku spełnia wymagania znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ,,Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Tym samy Laboratorium rozpoczęło kolejny 4 cykl akredytacji.