Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70

Dyżury telefoniczne w godzinach:

9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

PFZR

Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin 2020 to cenna AGRO inicjatywa podjęta przez prof. dr hab. Bożenę Łozowicką – Kierownika Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku oraz Andrzeja Stanisława Zamana – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku wraz z pracownikami obydwu instytucji, w związku z ogłoszonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.

 

Tematyka zdrowia roślin jest niezwykle ważna w naszym, typowo rolniczym regionie, w kontekście ochrony zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska i lasów, bioróżnorodności, a także bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie lokalnym oraz stymulacji regionalnego rozwoju gospodarczego poprzez zapobieganie rozpowszechniania i ograniczenia organizmów szkodliwych dla roślin.

Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin to szereg wydarzeń w województwie podlaskim, wpisujących się w obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020, mających na celu podniesienie świadomości opinii publicznej, konsumentów i osób podejmujących decyzje o roli i znaczeniu zdrowia roślin. To kluczowa podlaska inicjatywa, o tak szerokim zasięgu regionalnym, która przyczyni się do budowania świadomości społecznej na temat znaczenia zdrowia roślin.

Dlatego też, do organizacji i aktywnego uczestnictwa zostały zaproszone nie tylko jednostki administracji państwowej i samorządowej, jednostki podległe MRiRW, ale także jednostki naukowe, uczelnie, szkoły średnie o profilu rolniczym, szkoły podstawowe, również rolnicy, pszczelarze i firmy działające w obszarze szeroko pojętej ochrony zdrowia roślin.

Uczestnicy, którzy zostali zaproszeni wspólnie uzgodnili, iż będąc mieszkańcami rolniczego województwa Podlaskiego szczycącego się największą bioróżnorodnością, jako przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem i ochroną zdrowia roślin, mocno zaznaczą swój udział w obchodach Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin i podejmą szeroką akcję edukacyjną i informacyjną.

W wyniku trzech spotkań interesariuszy, które odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim we wrześniu, październiku i grudniu 2019 roku, przedstawiciele ponad 40 instytucji wypracowali Kalendarium wspólnych imprez w województwie podlaskim i wyrazili wolę promowania zdrowia roślin w ramach obchodów PFZR na rok 2020.

Często nie zdajemy sobie sprawy, w tym również niektórzy decydenci, czym jest zdrowie roślin. Nie zdajemy sobie również sprawy ze skali strat i potencjału, jaki można uzyskać dbając o zdrowie roślin. Dlatego też, podczas trwania Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin, każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w utrzymaniu zdrowych roślin. Zdrowe rośliny, zdrowi ludzie – to motto przewodnie wydarzeń w wojewódzkie podlaskimi i obchodów MRZR na całym świecie.

Uroczyste otwarcie Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin odbędzie się 20 lutego 2020 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeska 1 w Białymstoku. Więcej informacji w zakładce aktualności na stronie Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku.