Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Postery

Konferencje Zagraniczne - 2012
Konferencje Krajowe 2012
Konferencje zagraniczne - 2013
Konferencje Krajowe 2013
Konferencje zagraniczne - 2014
Konferencje krajowe - 2014
Konferencje Krajowe 2015
Konferencje zagraniczne 2015
Konferencje Krajowe 2016
Konferencje zagraniczne - 2016
Konferencje krajowe 2017
Konferencje zagraniczne 2017
Konferencje krajowe 2018
Konferencje Krajowe 2019