Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Projekty

Projekty archiwalne i aktualnie realizowane w Instytucie Ochrony Roślin – PIB na rzecz rolnictwa ekologicznego finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2021

  1. Tytuł podzadania: „Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie, liofilizacja) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów”

Zadanie: „Badania wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w zbożach i produktach przetworzonych”

  1. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Bożena Łozowicka
  1. Źródło finansowania badań: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie decyzji MRiRW z dnia 12.04.2021 r., JPR.re.0275.2021
  1. Wysokość dofinansowania: 199 332 PLN
  1. Całkowity koszt projektu: 199 332 PLN
  1. Krótki opis (2-5 zdań, czego dotyczy projekt): Celem realizacji projektu było określenie wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację w zbożach i produktach przetworzonych substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Trzy gatunki zbóż (żyto, jęczmień, pszenica) zostały pozyskane z polowych kontrolowanych poletek doświadczalnych oraz z przechowalni. Program ochrony zbóż był zbliżony dla zbóż uprawianych metodami konwencjonalnymi. W ramach projektu zaplanowano siedem procesów technologicznych (przechowywanie, suszenie, mycie, słodowanie, mielenie, pieczenie, gotowanie) o zróżnicowanym zakresie temperaturowym i czasie.
  1. Sprawozdanie