Kierownik

Kierownik
Terenowej Stacji Doświadczalnej
IOR - PIB w Białymstoku

Prof. dr hab. Bożena Łozowicka

 

tel. +48 85 678 54 74
fax/tel. +48 85 675 34 19
B.Lozowicka@iorpib.poznan.pl